14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Iværksættelsesbekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af iværksættelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1019 af 28. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Kriminalforsorgsområdet træffer afgørelse om, hvor fængselsstraf eller forvandlingsstraf for bøde skal fuldbyrdes, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Afgørelse om afsoningsinstitution træffes af Direktoratet for Kriminalforsorgen, hvis den pågældende person

  • 1) er idømt en straf af fængsel på livstid eller forvaring,

  • 2) er idømt en fængselsstraf for overtrædelse af bestemmelser i straffelovens kapitel 12 eller 13, eller

  • 3) ifølge politidirektøren har tilknytning til en rocker- eller bandegruppering m.v.

•••

Stk. 3 Afgørelse om afsoningsinstitution træffes endvidere af Direktoratet for Kriminalforsorgen, hvis der er tale om

•••
profile photo
Profilside