14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Investorfradragslov § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af investorfradragslov og bygger på lov nr. 1707 af 27. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Genbeskatning
I de i §§ 9-11 nævnte tilfælde skal den skattepligtige genbeskattes af tidligere foretagne investorfradrag i det indkomstår, hvori den omstændighed, der udløser genbeskatningen, er indtruffet. Ved genbeskatningen medregnes investorfradraget med tillæg af 3 pct. for hvert år fra udløbet af det indkomstår, hvori fradraget er foretaget, og indtil udløbet af det indkomstår, hvori genbeskatningen skal ske, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

•••

Stk. 2 Beskatningen efter stk. 1 sker med satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvori den omstændighed, der udløser genbeskatningen, er indtruffet. For skattepligtige, der svarer skat efter personskattelovens § 8 c, anvendes beskatningsprocenten efter personskattelovens § 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat.

•••
profile photo
Profilside