14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Investorfradragslov § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af investorfradragslov og bygger på lov nr. 1707 af 27. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Målselskabet må højst modtage kapitalindskud, hvori der indgår aktier tegnet af investorfradragsfonde, eller som danner grundlag for investorfradrag ved direkte erhvervelse, for et samlet beløb på 15 mio. euro. Ved erhvervelse af aktier omfattet af § 2, stk. 2, nr. 2, medregnes den samlede anskaffelsessum ved opgørelsen af grænsen efter 1. pkt., når erhvervelsen helt eller delvis foretages af investorfradragsfonde eller danner grundlag for investorfradrag ved direkte erhvervelse.

•••
profile photo
Profilside