14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Investorfradragslov § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af investorfradragslov og bygger på lov nr. 1707 af 27. December 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Ikrafttræden m.v.
Loven træder i kraft den 1. februar 2019.

•••

Stk. 2 Loven har virkning fra og med den 1. januar 2019.

•••

Stk. 3 Ved opgørelsen af den kommunale slutskat og kirkeskat for indkomståret 2019 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2019, der følger af denne lov.

•••

Stk. 4 Den beregnede korrektion af den kommunale slutskat og kirkeskat efter stk. 3 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2019, der foreligger pr. 1. maj 2021.

•••
profile photo
Profilside