Investeringsscreeningsloven § 6

Denne konsoliderede version af investeringsscreeningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven)

Lov nr. 842 af 10. maj 2021

§ 6

Særligt følsomme sektorer og aktiviteter i forhold til den nationale sikkerhed eller offentlige orden som nævnt i § 5, stk. 1, og § 7, stk. 1, omfatter følgende:

  • 1) Virksomheder inden for forsvarssektoren.

  • 2) Virksomheder inden for it-sikkerhedsfunktioner eller behandling af klassificerede oplysninger.

  • 3) Virksomheder, der producerer produkter med dobbelt anvendelse som defineret i § 2, nr. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 med senere ændringer.

  • 4) Virksomheder inden for anden kritisk teknologi end nr. 1-3.

  • 5) Virksomheder inden for kritisk infrastruktur.

Stk. 2 Erhvervsministeren kan efter forhandling med finansministeren, udenrigsministeren, justitsministeren, klima-, energi- og forsyningsministeren og forsvarsministeren fastsætte nærmere regler om de særligt følsomme sektorer og aktiviteter, der er omfattet af stk. 1. Bekendtgørelse om afgrænsning af anvendelsesområdet for lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven)