14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Investeringsforeningsloven § 29

Lov om investeringsforeninger m.v. paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af investeringsforeningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 336 af 11. marts 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Danske UCITS skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for deres respektive virksomhedsområder. Det samme gælder udenlandske UCITS, der er juridiske personer, når de markedsfører deres andele her i landet.

•••

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet, herunder for danske og udenlandske UCITS’ markedsføring af andele her i landet. Bekendtgørelse om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

•••
profile photo
Profilside