14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Investeringsforeningsloven § 102

Lov om investeringsforeninger m.v. paragraf 102

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af investeringsforeningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 336 af 11. marts 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§102 Prospekt
Ved udbud af andele skal en dansk UCITS offentliggøre et prospekt for den danske UCITS eller for hver afdeling eller gruppe af afdelinger under samme danske UCITS.

•••

Stk. 2 Den danske UCITS skal udlevere prospektet gratis til investorer eller interesserede investorer på anmodning.

•••

Stk. 3 Den danske UCITS skal løbende holde de væsentlige dele af et prospekt ajour.

•••

Stk. 4 Prospekter og ændringer heri skal sendes til Finanstilsynet og være modtaget i Finanstilsynet senest 3 hverdage efter offentliggørelsen.

•••

Stk. 5 Finanstilsynet fastsætter nærmere regler om de oplysninger, som prospekter skal indeholde, hvordan og hvornår prospektet skal udleveres, og om ajourføring af prospekter. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS

•••
profile photo
Profilside