14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Investeringsforeningsloven § 53

Uddrag fra forarbejderne til investeringsforeningsloven § 53:

Til § 53
Forslaget viderefører § 35 b i den gældende lov om investeringsforeninger m.v. og fastsætter bestemmelser om de pligter, som bestyrelsen i et investeringsforvaltningsselskab har, når selskabet administrerer en værdipapirfond.Da et investeringsforvaltningsselskabs bestyrelse er reguleret i § 74, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, skal bestyrelse...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.