14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Investeringsforeningsloven § 165

Lov om investeringsforeninger m.v. paragraf 165

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af investeringsforeningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1718 af 27. December 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§165 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om pligt for danske UCITS og filialer af udenlandske kreditinstitutter, der er depotselskaber for danske UCITS, jf. § 2, nr. 11, til at offentliggøre oplysninger om Finanstilsynets vurdering af den danske UCITS eller filialen af det udenlandske kreditinstitut og om, at Finanstilsynet har mulighed for at offentliggøre oplysningerne før den danske UCITS eller filialen af det udenlandske kreditinstitut. Bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet kan fastsætte regler, der gennemfører retningslinjer udstedt af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed.

•••
profile photo
Profilside