Forarbejder til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde § 8