14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde § 10

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2015 af 01. november 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 En registreret forvalter af alternative investeringsfonde skal inden for 30 kalenderdage søge om tilladelse hos Finanstilsynet, når de aktiver, forvalteren sammenlagt forvalter, overstiger de i § 6, stk. 1, nævnte grænser.

•••

Stk. 2 En registreret forvalter eller en virksomhed kan af egen drift anmode om tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, selv om værdien af de forvaltede aktiver ikke overstiger de i § 6, stk. 1, nævnte grænser.

•••

Stk. 3 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om

  • 1) overskridelser, som en forvalter af alternative investeringsfonde forventer er midlertidige, af de i § 6, stk. 1, nævnte grænser og

  • 2) proceduren for virksomheder, der søger om tilladelse.

•••
profile photo
Profilside