14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde § 9

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2015 af 01. november 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Forvaltere af alternative investeringsfonde, der skal registreres
Forvaltere af alternative investeringsfonde, der har registreret hjemsted i Danmark, som ikke er omfattet af forpligtelsen til at søge om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde, jf. § 6, stk. 1, og som ikke har valgt frivilligt at søge en sådan tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde, jf. § 10, stk. 2, skal registreres hos Finanstilsynet.

•••

Stk. 2 Når en virksomhed registrerer sig hos Finanstilsynet som forvalter, skal virksomheden oplyse

  • 1) virksomhedens navn,

  • 2) virksomhedens cvr-nummer,

  • 3) en entydig identifikation af de alternative investeringsfonde, som virksomheden forvalter, og

  • 4) en beskrivelse af investeringsstrategierne for hver alternativ investeringsfond, som virksomheden forvalter.

•••

Stk. 3 En registreret forvalter skal foretage regelmæssige indberetninger til Finanstilsynet

  • 1) om, hvilke alternative investeringsfonde denne forvalter, disses investeringsstrategier og fondenes vigtigste eksponeringer og vigtigste koncentrationer,

  • 2) om eventuelt væsentligt ændrede investeringsstrategier for hver alternativ investeringsfond siden seneste indberetning og

  • 3) om de vigtigste instrumenter, som forvalteren handler med.

•••

Stk. 4 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om pligten til at lade sig registrere, og hvilke oplysninger en forvalter skal give på registreringstidspunktet og regelmæssigt indberette, samt hvordan oplysningerne skal afgives.

•••
profile photo
Profilside