14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde § 6

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2015 af 01. November 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Forvaltere af alternative investeringsfonde, der skal have tilladelse
Virksomheder, der forvalter en eller flere alternative investeringsfonde, skal have tilladelse fra Finanstilsynet, såfremt aktiverne i de alternative investeringsfonde, virksomheden forvalter, sammenlagt overstiger en værdi svarende til

  • 1) 100 mio. euro eller

  • 2) 500 mio. euro, såfremt virksomheden udelukkende forvalter alternative investeringsfonde, der ikke har gearet sine investeringer, og ingen investorer i fondene har ret til at blive indløst i en periode på minimum 5 år efter datoen for den oprindelige investering i hver af fondene.

•••

Stk. 2 Aktiver, der er erhvervet via gearing, jf. § 3, stk. 1, nr. 29, skal medregnes i opgørelsen over aktiverne i henhold til stk. 1, nr. 1.

•••

Stk. 3 Ved opgørelsen af den samlede værdi af de aktiver, som virksomheden i alt forvalter, skal aktiver, der forvaltes enten direkte eller indirekte via et selskab, som forvalteren er knyttet til gennem fælles forvaltning, har bestemmende indflydelse over eller er knyttet til gennem en betydelig direkte eller indirekte besiddelse, medregnes.

•••

Stk. 4 Tærskelværdierne i stk. 1 finder ikke anvendelse for virksomheder, der forvalter en eller flere kapitalforeninger, for virksomheder, der forvalter en eller flere investorfradragsfonde, for selvforvaltende investorfradragsfonde, for AIF-SIKAV’er og for AIF-værdipapirfonde, idet disse uanset værdien af aktiverne skal have tilladelse af Finanstilsynet til at forvalte alternative investeringsfonde eller til at være en selvforvaltende investorfradragsfond.

•••

Stk. 5 Finanstilsynet kan fastsætte regler om opgørelsen af grænserne nævnt i stk. 1 samt proceduren for meddelelse af tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde.

•••

Stk. 6 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler til præcisering af metoder til gearing og for, hvordan gearingen beregnes.

•••
profile photo
Profilside