14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde § 5:

Til § 5
Det foreslåede stk. 1 gennemfører artikel 6, stk. 1, 1. afsnit, i FAIF-direktivet. Det fremgår af bestemmelsen, at en virksomhed, der ønsker at forvalte en eller flere alternative investeringsfonde, enten skal have tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde eller være registreret som forvalter hos Finanstilsynet. Ved virksomhed forstå...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.