14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde § 182

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. paragraf 182

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2015 af 01. November 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§182 Hvis Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed i overensstemmelse med reglerne i artikel 47 i direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde fremsætter en anmodning herom, kan Finanstilsynet

  • 1) forbyde markedsføring i Danmark af andele i alternative investeringsfonde, der er fra et tredjeland,

  • 2) forbyde markedsføring i Danmark af andele i alternative investeringsfonde, der forvaltes af en forvalter med registreret hjemsted i et tredjeland,

  • 3) pålægge forvaltere med registreret hjemsted i et tredjeland restriktioner, for så vidt angår disses forvaltning af en alternativ investeringsfond, i tilfælde af en for høj grænseoverskridende risikokoncentration på et konkret marked og

  • 4) pålægge forvaltere med registreret hjemsted i et tredjeland restriktioner, for så vidt angår disses forvaltning af alternative investeringsfonde, såfremt fondenes aktiviteter potentielt udgør en vigtig kilde til modpartsrisiko for et kreditinstitut eller andre systemisk relevante institutioner.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet kan anmode Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed om at genoverveje sine afgørelser efter artikel 47 i direktiv 2011/61/EU af 8. juni 2011 om forvaltere af alternative investeringsfonde.

•••
profile photo
Profilside