Domæneloven § 9

Denne konsoliderede version af domæneloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om internetdomæner

Lov nr. 164 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 164 af 26. februar 2014

Administrators forankring i internetsamfundet
§ 9

Administrator skal i sit virke sikre tilstedeværelsen af en bred repræsentation af internetinteressenter i samfundet. Repræsentationen af internetinteressenter skal have bestemmende indflydelse i administrators øverste ledelsesorgan.