Bøger, som nævner Integrationsloven § 45

Socialret (3. udg.)
Forfattere: Trine Schultz, John Klausen og Nina von Hielmcrone
Udgivelsesdato: 23. aug 2020
DJØF Forlag

Bemærk, at § 45 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 45, om det har en betydning.

Flytning til anden kommune

- Side 280 -

Overtagelse af integrationsansvaret indebærer, at tilflytningskommunen samtidig overtager det økonomiske ansvar for udlændingen. Det indebærer bl.a., at det månedlige grundtilskud efter integrationslovens § 45, stk. 4, udbetales til tilflytningskommunen.

Læs på Jurabibliotek