Integrationsloven § 44

Denne konsoliderede version af integrationsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om integration af udlændinge i Danmark

Lov nr. 474 af 01. juli 1998,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. juni 2020,
som ændret ved lov nr. 2189 af 29. december 2020, lov nr. 1192 af 08. juni 2021, lov nr. 2055 af 16. november 2021, lov nr. 2623 af 28. december 2021, lov nr. 324 af 16. marts 2022, lov nr. 546 af 03. maj 2022 og lov nr. 893 af 21. juni 2022

§ 44

Udlændinge- og integrationsministeren nedsætter Det Nationale Integrationsråd, der består af 14 medlemmer. Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd vælger hvert fjerde år blandt sine medlemmer 5 medlemmer til Det Nationale Integrationsråd. Kommunalbestyrelserne i København, Aarhus, Odense og Aalborg Kommuner indstiller hver 2 medlemmer til Det Nationale Integrationsråd. Udlændinge- og integrationsministeren udpeger på baggrund af indstillingerne og under iagttagelse af reglerne i lov om ligestilling af kvinder og mænd 1 medlem fra hver kommune til Det Nationale Integrationsråd. Udlændinge- og integrationsministeren udpeger herudover 5 medlemmer til Det Nationale Integrationsråd, heriblandt formanden.

Stk. 2 Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Stk. 3 Udlændinge- og integrationsministeren udpeger 1 tilforordnet medlem fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som ikke har stemmeret.

Stk. 4 Det Nationale Integrationsråd rådgiver udlændinge- og integrationsministeren om spørgsmål af betydning for integrationsindsatsen i Danmark. Rådet kan ikke afgive udtalelser om enkeltsager.

Stk. 5 Udlændinge- og integrationsministeren drager omsorg for sekretariatsbetjeningen af Det Nationale Integrationsråd.