14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indsendelsesbekendtgørelsen § 8

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indsendelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1054 af 31. maj 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Børsnoterede virksomheder, som alene har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked her i landet, skal indberette årsrapport m.v. på dansk eller engelsk.

•••

Stk. 2 Børsnoterede virksomheder, som både har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked her i landet og i et eller flere andre EU/EØS-lande, skal indberette årsrapporter m.v. på dansk eller engelsk. Indberettes en årsrapport m.v. ikke på engelsk, skal disse virksomheder indberette årsrapporten m.v. både på dansk og på et andet sprog, som accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende lande.

•••

Stk. 3 Børsnoterede virksomheder, som alene har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et eller flere andre EU/EØS-lande, skal indberette årsrapport m.v. på engelsk eller på et andet sprog, der accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende lande. Indberettes en årsrapport m.v. på et andet sprog end engelsk, skal disse virksomheder tillige indberette årsrapporten m.v. på dansk.

•••

Stk. 4 Uanset stk. 1-3 kan børsnoterede virksomheder, som har gældsinstrumenter optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land med en pålydende værdi, der udgør mindst 100.000 euro pr. enhed, indberette årsrapporter m.v. på engelsk eller på dansk, hvis dansk accepteres af den kompetente myndighed i det eller de pågældende lande.  1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på gældsinstrumenter, der er udstedt i en anden valuta end euro, med en pålydende værdi, som på udstedelsesdagen mindst svarer til 100.000 euro pr. enhed.

•••
profile photo
Profilside