14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indsendelsesbekendtgørelsen § 29

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indsendelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 771 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 Virksomheder, som anvender undtagelserne i årsregnskabslovens §§ 4-6 eller 144, skal indberette undtagelseserklæring m.v. til Erhvervsstyrelsen for hvert regnskabsår i overensstemmelse med årsregnskabslovens §§ 145 og 146. Undtagelseserklæringen skal være bilagt de dokumenter, som fremgår af årsregnskabslovens § 146.

•••

Stk. 2 Undtagelseserklæringen med bilag skal indberettes via Erhvervsstyrelsens digitale selvbetjeningsløsning til indberetning af undtagelseserklæringer, som kan tilgås via hjemmesiden www.indberet.virk.dk.

•••

Stk. 3 Undtagelseserklæringen med bilag skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, eller § 143, stk. 1. Modtagelsestidspunktet i styrelsen er afgørende for, om fristen er overholdt. Fristen anses for overholdt, hvis undtagelseserklæringen med bilag modtages senest kl. 24.00 på fristdagen.

•••

Stk. 4 Er undtagelseserklæring med bilag ikke modtaget i Erhvervsstyrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, eller § 143, stk. 1, finder årsregnskabslovens §§ 150-152 og § 162, stk. 1, nr. 1, tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 5 Nedbrud i selvbetjeningsløsningen, jf. stk. 2, kan i visse tilfælde føre til fristforlængelse, jf. § 26.

•••

Stk. 6 Indberetteren indestår over for Erhvervsstyrelsen for, at undtagelseserklæringen er godkendt af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for, at betingelserne for at anvende undtagelsen er opfyldt, jf. § 2, stk. 3.

•••

Stk. 7 Virksomheden skal opbevare et eksemplar af undtagelseserklæringen, som er underskrevet af alle medlemmerne af de ledelsesorganer, som er ansvarlige for, at betingelserne for at anvende undtagelsen er opfyldt. Der stilles ikke krav om, at underskrifterne er gengivet i den digitalt indberettede undtagelseserklæring.

•••
profile photo
Profilside