14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indsendelsesbekendtgørelsen § 25

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indsendelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 771 af 02. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Frist for indberetning
Virksomhedens godkendte årsrapport skal indberettes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, eller § 143, stk. 1.

•••

Stk. 2 Modtagelsestidspunktet i Erhvervsstyrelsen er afgørende for, om fristen i årsregnskabslovens § 138, stk. 1, eller § 143, stk. 1, er overholdt. Fristen anses for overholdt, hvis årsrapporten modtages senest kl. 24.00 på fristdagen.

•••

Stk. 3 Modtages årsrapporten ikke, eller modtages den ikke rettidigt i behørig stand eller på den foreskrevne måde, finder årsregnskabslovens §§ 150-152 og § 162, stk. 1, nr. 1, anvendelse.

•••
profile photo
Profilside