14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indsendelsesbekendtgørelsen § 17

Bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indsendelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1054 af 31. maj 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Ved indberetning af årsrapport i Regnskab Basis omdannes de indtastede oplysninger til en Inline XBRL-fil, en XBRL-fil, hvor årsrapporten udtrykkes i XBRL-sprog, og til en pdf-fil, hvor årsrapporten præsenteres i læsbar skrift.

•••

Stk. 2 Ved indberetning af årsrapport i Regnskab Special skal virksomheden anvende XBRL-format specifikation 2.1 i en af Erhvervsstyrelsen fastsat taksonomi. Taksonomien skal tilgås via hjemmesiden www.erst.dk. Indberetning af årsrapport i Regnskab Special består af

  • 1) en XBRL-fil, hvor årsrapporten udtrykkes i XBRL-sprog, og

  • 2) en pdf-fil, hvor årsrapporten præsenteres i læsbar skrift.

•••

Stk. 3 Ved indberetning af årsrapport i Regnskab Special kan virksomheden i stedet anvende Inline XBRL-format, der består af én fil, som Regnskab Special omdanner til en eller flere XBRL-filer, der indberettes sammen med Inline XBRL-filen. Ved indberetning af årsrapport i Regnskab Special i Inline XBRL-format skal virksomheden anvende XBRL-format specifikation 2.1 og Inline XBRL-format specifikation 1.1 i en af Erhvervsstyrelsen fastsat taksonomi. Taksonomien skal tilgås via hjemmesiden www.erst.dk.

•••

Stk. 4 Virksomheder, som udarbejder årsregnskabet og/eller koncernregnskabet efter IFRS, og vælger at indberette årsrapport i Inline XBRL, skal indberette en Inline XBRL-fil, som både anvender den danske taksonomi samt ESEF-taksonomien, som offentliggøres af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed.

•••

Stk. 5 I pdf-filen kan årsrapporten inden for rammerne af årsregnskabsloven præsenteres med andre, mere specifikke benævnelser end i XBRL-filen samt med eksempelvis logo, billeder og grafer forudsat, at oplysningerne i pdf-filen svarer til de data, der indberettes i XBRL-filen, jf. dog § 20, stk. 1.

•••

Stk. 6 Stk. 5 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse, hvis virksomheden vælger at indberette en Inline XBRL-fil, jf. stk. 3.

•••

Stk. 7 Erhvervsstyrelsen offentliggør pdf-filen, jf. stk. 2, nr. 2, Inline XBRL-filen, jf. stk. 1 og stk. 3, XBRL-filen, jf. stk. 1, stk. 2, nr. 1, og stk. 3, og eventuelle andre sammenlignelige dataformater, som Erhvervsstyrelsen danner på baggrund af XBRL-filen med henblik på at give regnskabsbrugere adgang til årsrapporten via hjemmesiden www.data.virk.dk. Ved kontrol af årsrapporter, jf. årsregnskabslovens §§ 159-159 b og § 161 a anvendes såvel pdf-filen, Inline XBRL-filen som XBRL-filen og anden relevant information.

•••
profile photo
Profilside