Bøger, som nævner Indsamlingsloven § 8

Dansk markedsret (6. udg.)
Forfattere: Bent Ole Gram Mortensen og Michael Steinicke
Udgivelsesdato: 22. jan 2022
DJØF Forlag

God skik-bestemmelserne

- Side 291 -

...juridisk rådgivning (god skik for juridisk rådgivning), medieansvarslovens § 34 (god presseskik), § 43 i lov om finansiel virksomhed (redelig forretningsskik og god praksis), inkassolovens §§ 4 og 9 (god inkassoskik), indsamlingslovens § 8 (god indsamlingsskik), retsplejelovens § 126 (god advokatskik) og aftalelovens § 38c (hæderlig forretningsskik).

Læs på Jurabibliotek