14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indsamlingsloven Kapitel 2

Lov om indsamling m.v. kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af indsamlingsloven og bygger på lov nr. 511 af 26. May 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Indsamlingsloven

Kapitel 2
1
Forarbejder

Tilladelseskrav m.v.

§3 En indsamling kan først iværksættes, når Indsamlingsnævnet har givet tilladelse til indsamlingen, jf. dog § 4, stk. 1. Ved ansøgning om tilladelse til en indsamling skal formålet med indsamlingen anføres. Indsamlingsnævnet foretager i forbindelse med ansøgningen en kontrol af det oplyste formål med indsamlingen, jf. § 10.

Stk. 2 Indsamlingsnævnets tilladelse til en indsamling efter stk. 1 har gyldighed i 1 år, medmindre det fremgår af tilladelsen, at tilladelsen er afgrænset til en kortere periode.

Stk. 3 Indehaveren af en indsamlingsplatform skal sikre, at en indsamling, der oprettes på platformen, har fået tilladelse fra Indsamlingsnævnet efter stk. 1 eller § 4, stk. 1.

Stk. 4 Når en indsamling efter stk. 1 er afsluttet, skal der indsendes regnskab for indsamlingen til Indsamlingsnævnet.

§4 Indsamlingsnævnet kan efter ansøgning meddele tilladelse for 3 år ad gangen til at foretage indsamlinger, hvis ansøgeren er en organisation, der er godkendt efter ligningsloven som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, og organisationen har eksisteret i mindst 3 år.

Stk. 2 Ansøgningen skal indeholde

  • 1) oplysninger om navn og adresse på organisationen, herunder hvem der kan tegne organisationen,

  • 2) oplysninger om, på hvilken måde organisationen foretager indsamlinger,

  • 3) oplysninger om, til hvilke formål indsamlede midler anvendes,

  • 4) organisationens vedtægter og

  • 5) organisationens seneste årsregnskab.

Stk. 3 Indsamlingsnævnet foretager i forbindelse med ansøgningen en kontrol af de oplyste formål, jf. § 10.

Stk. 4 Organisationen skal meddele Indsamlingsnævnet, hvis organisationens godkendelse nævnt i stk. 1 bortfalder, eller hvis forholdene omfattet af stk. 2, nr. 1-4, ændres.

Stk. 5 Organisationen skal indsende årsregnskab til Indsamlingsnævnet. Årsregnskabet skal indeholde oplysninger om, hvilke indsamlinger organisationen har foretaget, herunder indsamlingsresultatet for de enkelte indsamlinger.

Stk. 6 Organisationen skal på en for offentligheden let tilgængelig måde oplyse, hvilke indsamlinger der er iværksat.

Stk. 7 Hvis en organisation tilsidesætter betingelserne i stk. 4-6, eller hvis grundlaget for den meddelte tilladelse i øvrigt ikke længere anses for opfyldt, tilbagekalder nævnet organisationens tilladelse efter stk. 1. Det samme gælder, hvis Indsamlingsnævnet har politianmeldt organisationen.

profile photo
Profilside