14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indsamlingsloven § 17

Lov om indsamling m.v. paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indsamlingsloven og bygger på lov nr. 511 af 26. May 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Loven træder i kraft den 1. juni 2014, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 §§ 1-8, 10-12, 14 og 16 træder i kraft den 1. juli 2014.

•••

Stk. 3 Lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil, jf. lovbekendtgørelse nr. 555 af 6. juni 2006, ophæves den 1. juli 2014.

•••

Stk. 4 Foreninger m.v., som inden den 1. juli 2014 har afholdt offentlig hus- og gadeindsamling i henhold til § 7, stk. 3 og 4, i lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil, kan efter anmeldelse til Indsamlingsnævnet frem til den 1. juli 2017 foretage indsamling til samme formål og i samme form og udstrækning, hvortil tilladelse senest har været givet. De foreninger m.v., som vælger at benytte sig af muligheden for indsamling efter 1. pkt., vil ikke samtidig kunne meddeles tilladelse til husindsamling efter § 5, stk. 2. Anmeldelse efter 1. pkt. skal foretages senest den 1. januar 2015.

•••

Stk. 5 Organisationer, som driver projektaktiviteter i udviklingslandene på grundlag af en rammeaftale med Udenrigsministeriet, og som inden den 1. juli 2014 har afholdt landsdækkende offentlig hus- og gadeindsamling i henhold til § 7, stk. 5, i lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil, kan efter anmeldelse til Indsamlingsnævnet frem til den 1. juli 2017 foretage en årlig landsdækkende hus- og gadeindsamling til sådanne projektaktiviteter. De organisationer, som vælger at benytte sig af muligheden for indsamling efter 1. pkt., vil ikke samtidig kunne meddeles tilladelse til husindsamling efter § 5, stk. 2. Anmeldelse efter 1. pkt. skal foretages senest den 1. januar 2015.

•••
profile photo
Profilside