14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indsamlingsloven § 14

Lov om indsamling m.v. paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indsamlingsloven og bygger på lov nr. 511 af 26. May 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Organisationer skal i forbindelse med indsamlinger omfattet af loven betale følgende:

  • 1) 1.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om tilladelse til om indsamling.

  • 2) 10.200 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om tilladelse efter § 4, stk. 1.

  • 3) 16.800 kr. pr. landsdækkende husindsamling, jf. § 5, stk. 3.

  • 4) 8.400 kr. pr. regional husindsamling, jf. § 5, stk. 3.

  • 5) 15.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om enkeltstående husindsamling, jf. § 5, stk. 3.

  • 6) 6.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om landsdækkende gadeindsamling, jf. § 6, stk. 2.

  • 7) 3.000 kr. i forbindelse med indgivelse af ansøgning om regional gadeindsamling, jf. § 6, stk. 2.

•••

Stk. 2 Ansøgninger, jf. stk. 1, nr. 1-7, afvises, hvis betingelsen i stk. 1 ikke er opfyldt. Beløb efter stk. 1, nr. 1-7, tilbagebetales, hvis ansøgningen ikke imødekommes.

•••

Stk. 3 De beløb, der er angivet i stk. 1, reguleres årligt pr. 1. januar med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 100 delelige kronebeløb. Reguleringen sker på grundlag af de på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding.

•••

Stk. 4 Indsamlingsnævnet offentliggør hvert år på nævnets hjemmeside de regulerede beløb, jf. stk. 3, for det kommende år.

•••

Stk. 5 Justitsministeren fastsætter nærmere regler om betaling af de beløb, der er angivet i stk. 1, nr. 1-7, og om tilbagebetaling heraf.

•••
profile photo
Profilside