Indkvarteringsloven § 35

Denne konsoliderede version af indkvarteringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Indkvartering

Lov nr. 91 af 29. marts 1924,
som ændret ved lov nr. 64 af 27. marts 1929, lov nr. 475 af 22. december 1939, lov nr. 137 af 20. april 1959, lov nr. 162 af 27. maj 1964 og lov nr. 175 af 30. april 1969

§ 35

Forsvarsministeren bemyndiges til, i tilfælde af krig, at fastsætte sådanne ændringer og tillæg til nærværende lov, som måtte findes nødvendige af hensyn til forsvaret. Der skal herunder kunne træffes bestemmelse om rekvisition mod passende godtgørelse af genstande og ydelser, der udkræves til hærens eller søværnets behov, og som ikke på anden måde kan tilvejebringes tilstrækkelig hurtigt.