Indkvarteringsloven § 31

Denne konsoliderede version af indkvarteringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Indkvartering

Lov nr. 91 af 29. marts 1924,
som ændret ved lov nr. 64 af 27. marts 1929, lov nr. 475 af 22. december 1939, lov nr. 137 af 20. april 1959, lov nr. 162 af 27. maj 1964 og lov nr. 175 af 30. april 1969

§ 31

Uenighed mellem de militære myndigheder og kommunalbestyrelsen vedrørende den ekstraordinære indkvartering afgøres af vedkommende højere militære myndighed og amtmanden i forening. Opnås ikke enighed mellem disse om en afgørelse, forelægges sagen for krigsministeriet, der træffer afgørelse efter forhandling med indenrigsministeriet.

Stk. 2 Klager fra kvarterværterne over den af kommunalbestyrelsen iværksatte fordeling af indkvarteringsbyrden afgøres af amtsmanden. Denne afgørelse kan indankes for indenrigsministeriet.