Indkvarteringsloven § 25

Denne konsoliderede version af indkvarteringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Indkvartering

Lov nr. 91 af 29. marts 1924,
som ændret ved lov nr. 64 af 27. marts 1929, lov nr. 475 af 22. december 1939, lov nr. 137 af 20. april 1959, lov nr. 162 af 27. maj 1964 og lov nr. 175 af 30. april 1969

VAGTSTUER OG ARRESTER, VÆRKSTEDSLEJLIGHED M.V., MAGASINER OG SKURE.
§ 25

De militære myndigheder kan kræve sig overladt brugen af lokaler, der er egnede til vagtstuer og arrestlokaler. Til Vagtstuer og Arrester skal af den, der afgiver dem leveres fornødent lys og brændsel. Derimod påhviler det militæret selv at tilvejebringe det særlige inventar (borde, bænke m. v.), som måtte udkræves til brug i vagten og arresten.

Stk. 2 For benyttelse af lokaler som vagtstuer og arrester betaler staten en passende godtgørelse.