Indkvarteringsloven § 21

Denne konsoliderede version af indkvarteringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Indkvartering

Lov nr. 91 af 29. marts 1924,
som ændret ved lov nr. 64 af 27. marts 1929, lov nr. 475 af 22. december 1939, lov nr. 137 af 20. april 1959, lov nr. 162 af 27. maj 1964 og lov nr. 175 af 30. april 1969

§ 21

Kvarterværterne er forpligtigede til at anvise de indkvarterede køkkenlejlighed og kogekar til fri afbenyttelse samt levere det til madlavningen fornødne brændsel.

Stk. 2 Finder indkvartering sted med bespisning, kan denne være enten fuldkostforplejning eller alene middagskost. Er den indkvarterede styrke på over 6 mand, må den selv tilberede maden. Ved uenighed om forplejningens beskaffenhed skal den af krigsministeriet til enhver tid fastsatte norm for henholdsvis en fuldkostportion og en middagsportion tjene som målestok. Befalingsmænd og ligestillede kan kun forlange forplejning lige med mandskabet.