Indkvarteringsloven § 20

Denne konsoliderede version af indkvarteringsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Indkvartering

Lov nr. 91 af 29. marts 1924,
som ændret ved lov nr. 64 af 27. marts 1929, lov nr. 475 af 22. december 1939, lov nr. 137 af 20. april 1959, lov nr. 162 af 27. maj 1964 og lov nr. 175 af 30. april 1969

§ 20

Som vinterkvarter til kornetter, korporaler, underkorporaler og dermed ligestillede samt menige i tiden fra 15. oktober til 14. maj skal ydes soveplads i et til beboelse egnet sundt og tørt lokale, der skal være forsynet med en seng med sengetøj pr. mand. De indkvarterede skal derhos have adgang til et opvarmet og oplyst værelse.

Stk. 2 I sommerkvarter i tiden fra 15. maj til 14. oktober kan til de omhandlede personer kun kræves et tæt og tørt lokale forsynet med fornødent liggestrå og så vidt muligt et tæppe eller dækken pr. mand. I de tilfælde, hvor krigsministeriet skønner det nødvendigt, skal der dog ydes soveplads i et til beboelse egnet sundt og tørt lokale, der skal være forsynet med en seng med sengetøj pr. mand.

Stk. 3 Kvartererne skal i fornødent omfang holdes oplyst af kvarterværten.

Stk. 4 Til kornetter, der er delingsførere, skal der ydes kvarter efter bestemmelsen i § 19.