14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indkvarteringsloven § 20

Lov om Indkvartering paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indkvarteringsloven og bygger på lov nr. 91 af 29. March 1924. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Som vinterkvarter til kornetter, korporaler, underkorporaler og dermed ligestillede samt menige i tiden fra 15. oktober til 14. maj skal ydes soveplads i et til beboelse egnet sundt og tørt lokale, der skal være forsynet med en seng med sengetøj pr. mand. De indkvarterede skal derhos have adgang til et opvarmet og oplyst værelse.

•••

Stk. 2 I sommerkvarter i tiden fra 15. maj til 14. oktober kan til de omhandlede personer kun kræves et tæt og tørt lokale forsynet med fornødent liggestrå og så vidt muligt et tæppe eller dækken pr. mand. I de tilfælde, hvor krigsministeriet skønner det nødvendigt, skal der dog ydes soveplads i et til beboelse egnet sundt og tørt lokale, der skal være forsynet med en seng med sengetøj pr. mand.

•••

Stk. 3 Kvartererne skal i fornødent omfang holdes oplyst af kvarterværten.

•••

Stk. 4 Til kornetter, der er delingsførere, skal der ydes kvarter efter bestemmelsen i § 19.

•••
profile photo
Profilside