Indkomstregisterloven § 7

Denne konsoliderede version af indkomstregisterloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om et indkomstregister

Lov nr. 403 af 08. maj 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1305 af 20. november 2023,
som ændret ved lov nr. 718 af 13. juni 2023

§ 7

Kommunale og statslige myndigheder, anerkendte arbejdsløshedskasser og andre kan uden for de i § 6 nævnte tilfælde få terminaladgang til indkomstregisteret, i det omfang de pågældende i henhold til anden lovgivning kan få sådan adgang.

Stk. 2 Dansk Arbejdsgiverforening kan til brug ved udarbejdelse af statistik i elektronisk form indhente oplysninger i indkomstregisteret indberettet af egne medlemmer.

Stk. 3 Told- og skatteforvaltningen har terminaladgang til indkomstregisteret, jf. stk. 1, med henblik på drift og administration af indkomstregisteret.

Stk. 4 Told- og skatteforvaltningen indgår aftaler med hver enkelt af de i stk. 1 eller 2 nævnte myndigheder m.v. om terminaladgang til indkomstregisteret.

Stk. 5 Skatteministeren fastsætter efter aftale med videnskabsministeren regler for behandling af oplysninger i indkomstregisteret og om adgang til oplysninger i indkomstregisteret efter stk. 1-4 og § 6, herunder: Bekendtgørelse om et indkomstregister

  • 1) Adgangskontrol til indkomstregisteret.

  • 2) Adgangen til at få stillet oplysninger fra indkomstregisteret til rådighed, herunder i form af advis-ordninger.

  • 3) Overførsel af oplysninger fra indkomstregisteret.

  • 4) Beskyttelse af oplysninger registreret i indkomstregisteret eller overført herfra.

  • 5) Anvendelse af oplysninger i registeret.

  • 6) Betaling for adgang til og anvendelse af indkomstregisteret.

Eksterne henvisninger

Lov om fleksydelse § 34b, stk. 4 Lov om en skattefri seniorpræmie § 7, stk. 2, nr. 1 Arbejdsmiljøloven § 72, stk. 2 Arbejdsmiljøloven § 80b, stk. 1 Arbejdsskadesikringsloven § 34b, stk. 1 Sommerhusloven § 10a, stk. 4, nr. 3 Arbejdsskadesikringsloven § 52a, stk. 1 Arbejdsskadesikringsloven § 56a, stk. 1 LG-loven § 5, stk. 2 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 44, stk. 2 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 53, stk. 2 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 54, stk. 5 Lov om Erhvervsstyrelsens behandling af data § 1, stk. 3 Offshoresikkerhedsloven § 62, stk. 4 Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 20, stk. 2 Lov om integrationsgrunduddannelse (igu) § 11, stk. 4 Inddrivelsesloven § 3, stk. 5 Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse § 24a, stk. 2 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 90b, stk. 2 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 90b, stk. 3, nr. 1 Integrationsloven § 46, stk. 5 Integrationsloven § 50, stk. 6 SU-loven § 39, stk. 1 SU-loven § 40, stk. 1 Ferieloven § 37, stk. 3 CPR-loven § 10, stk. 3 Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. § 21, stk. 3 Repatrieringsloven § 10, stk. 12 Udlændingeloven § 44a, stk. 26 Skattekontrolloven § 68, stk. 2 Lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område § 1, stk. 2 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 11a, stk. 5 Skattekontrolloven-GAMMEL § 11F, stk. 1 Godtgørelsesloven § 18, stk. 3 ATP-loven § 30, stk. 4 Danskuddannelsesloven § 18a, stk. 1 Bekendtgørelse om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19- kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område § 7, stk. 1, nr. 2 Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) § 18, stk. 4 Universitetsloven § 4b, stk. 5 Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed m.v. § 9, stk. 2 Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag § 26a, stk. 3 Bekendtgørelse om fleksjobbonus § 4, stk. 1 Bekendtgørelse om fleksjobbonus § 4, stk. 3 Lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling § 15, stk. 2 Bekendtgørelse om Erhvervsstyrelsens behandling af data § 7, stk. 1, nr. 2 Lov om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere § 8, stk. 2 Aktivloven § 72, stk. 4