14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indfødsretsloven § 8A

lov om dansk indfødsret paragraf 8A

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indfødsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1191 af 05. august 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8A Den, som i forbindelse med sin erhvervelse af dansk indfødsret har udvist svigagtigt forhold, herunder ved forsætligt at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie relevante oplysninger, skal ved dom frakendes indfødsretten, hvis det udviste forhold har været bestemmende for erhvervelsen, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

•••

Stk. 2 Frakendes nogen sin indfødsret efter stk. 1, skal også vedkommendes barn ved dom frakendes indfødsretten, hvis barnet har erhvervet indfødsretten gennem vedkommende, medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, og medmindre barnet derved bliver statsløst.

•••
profile photo
Profilside