14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indfødsretsloven § 8

lov om dansk indfødsret paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indfødsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1191 af 05. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Den, som er født i udlandet og aldrig har boet her i riget og ej heller har opholdt sig her under forhold, som tyder på samhørighed med Danmark, taber sin danske indfødsret ved det fyldte 22. år, medmindre den pågældende derved bliver statsløs. Udlændinge- og integrationsministeren eller den, han bemyndiger dertil, kan dog efter ansøgning indgivet inden dette tidspunkt tillade, at indfødsretten bevares.

•••

Stk. 2 Taber nogen sin indfødsret efter denne bestemmelse, kan også vedkommendes barn tabe indfødsretten, hvis barnet har erhvervet indfødsretten gennem vedkommende, medmindre barnet derved bliver statsløst.

•••

Stk. 3 Ved anvendelsen af stk. 1 ligestilles bopæl i et nordisk land i sammenlagt mindst 7 år med bopæl her i riget.

•••
profile photo
Profilside