14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indfødsretsloven § 3

lov om dansk indfødsret paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indfødsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1191 af 05. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Den, der er statsborger i Finland, Island, Norge eller Sverige og opfylder betingelserne i stk. 2, erhverver dansk indfødsret ved over for Udlændinge- og Integrationsministeriet, Rigsombudsmanden på Færøerne eller Rigsombudsmanden i Grønland at afgive skriftlig erklæring herom.

•••

Stk. 2 Erklæring kan afgives af personer, der

  • 1)   har erhvervet statsborgerret i Finland, Island, Norge eller Sverige på anden måde end ved naturalisation,

  • 2)   er fyldt 18 år,

  • 3)   har haft bopæl her i riget i de sidste 7 år, og

  • 4)   ikke i løbet af denne tid er idømt frihedsstraf eller foranstaltning, der kan ligestilles med frihedsstraf.

•••
profile photo
Profilside