14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Indfødsretsloven § 12A

Uddrag fra forarbejderne til indfødsretsloven § 12A:

Ansøgning om naturalisation indgives i dag på et særligt ansøgningsskema til politidirektøren i den politikreds, hvor ansøgeren bor.Personer, der er født statsløse i Danmark, og som er omfattet af FN-konventionen af 1989 om barnets rettigheder eller FN-konventionen af 1961 om begrænsning af statsløshed, skal indgive ansøgning om naturalisation til ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.