14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Inddrivelsesloven § 8

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af inddrivelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 6 af 07. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 For forfaldne fordringer omfattet af denne lov indtræder fordringshaveren i retten til udbetalinger fra staten for et beløb, der svarer til den skyldige betaling.

•••

Stk. 2 For forfaldne private fordringer på underholdsbidrag med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger omfattet af denne lov indtræder det offentlige på vegne af den bidragsberettigede i retten til udbetalinger fra det offentlige for et beløb, der svarer til den skyldige betaling.

•••
profile photo
Profilside