Bøger, som nævner Inddrivelsesloven § 7

Konkursret (13. udg.)
Forfattere: Anders Ørgaard
Udgivelsesdato: 15. aug 2022
DJØF Forlag

Gensidighed

- Side 214 -

...Torsten Iversen: Obligationsret 3. del s. 269 f. Ved cirkulæreskrivelse nr. 186 af 22. november 1983 har Justitsministeriet »efter beslutning i regeringen« pålagt de statslige styrelser »at undlade at modregne statslige krav uden for formuerettens område, herunder renter og sagsomkostninger af sådanne krav, i krav på vederlag for leverancer, entre-

Læs på Jurabibliotek