14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Inddrivelsesloven § 1a

Uddrag fra forarbejderne til inddrivelsesloven § 1a:

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige finder ifølge § 1, stk. 1, 1. pkt., bl.a. anvendelse på opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige. Omfattet af lovens anvendelsesområde er således også fortrinsberettigede krav tilhørende kommuner.Ved fortr...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.