14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Inddrivelsesloven § 12

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af inddrivelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2707 af 20. December 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Er udlæg for skattebeløb forgæves forsøgt hos den skattepligtige selv, kan udlæg ske i ejendele, der tilhører den med denne samlevende ægtefælle, eller om nødvendigt i ejendele, der tilhører børn, og som er medregnet ved den skattepligtiges skatteansættelse. Dette gælder ikke ved udlæg hos en indeholdelsespligtig for skattebeløb, som denne har været pligtig at indeholde.

•••

Stk. 2 Skattebeløb, for hvilke der efter stk. 1 kan foretages udlæg i ægtefællens ejendele, kan modregnes i udbetaling til ægtefællen af overskydende skat med godtgørelse og renter samt tilbagebetaling efter kildeskattelovens § 55.

•••

Stk. 3 Skatteministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om fristen for at foretage modregning i overskydende skatter over for ægtefællen. Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

•••
profile photo
Profilside