14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ikrafttrædelsesloven § 7

Lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m. paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ikrafttrædelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 608 af 06. september 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Når andet ikke er særlig bestemt, bliver strafarter, der er hjemlet ved opretholdte bestemmelser i den ældre lovgivning, bortset fra den militære lovgivning, at omsætte til de ved borgerlig straffelov indførte strafarter efter følgende regler:

  • I stedet for fængsel uden nærmere betegnelse træder fængsel indtil 6 måneder.

  • I stedet for simpelt fængsel træder fængsel indtil 4 måneder.

  • I stedet for fængsel på vand og brød træder fængsel i 4 gange så lang tid, dog mindst 30 dage.

  • I stedet for fængsel på sædvanlig fangekost, tvangsarbejde, forbedringshusarbejde, tugthusarbejde, strafarbejde eller offentlig arbejde træder fængsel i samme tid som hjemlet ved den ældre lov.

•••
profile photo
Profilside