14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ikrafttrædelsesloven § 2

Lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ikrafttrædelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 608 af 06. september 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Fra samme tidspunkt ophæves lov af 3. marts 1860 om straffen for løsgængeri og betleri, almindelig borgerlig straffelov af 10. februar 1866, jfr. lov nr. 32 af 25. februar 1871 om en forandret affattelse af dens §§ 95-97, lov nr. 98 af 10. maj 1912 om bogføring m.v. § 7, sidste stykke, og lov for Færøerne nr. 260 af 6. maj 1921 om bogføring m.v. § 7, sidste stykke, lov af 16. februar 1866 om afsoning af bøder uden for kriminelle sager, lov nr. 81 af 30. marts 1906 om modarbejdelse af offentlig usædelighed og venerisk smitte §§ 1, 2, 3, 4 og 9 og midlertidig lov nr. 63 af 1. april 1911 om nogle ændringer i straffelovgivningen, som ændret ved lov nr. 296 af 22. december 1928, jfr. dog nærværende lovs § 10, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside