14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Ikrafttrædelsesloven § 11

Uddrag fra forarbejderne til ikrafttrædelsesloven § 11:

    Efter ikrafttrædelseslovens § 11, stk. 2, henregnes til sagsomkostninger udgifter ved de i straffelovens § 30 omhandlede foranstaltninger, som ikke udredes ad privat vej eller afholdes efter reglerne i lov nr. 237 af 12. juni 1922 om værgerådsforsorg m.m., jf. bekendtgørelse nr. 139 af ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.