14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ikrafttrædelsesloven § 11

Lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m. paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ikrafttrædelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 608 af 06. september 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Udgifter ved de foranstaltninger, der omhandles i borgerlig straffelovs §§ 68-70 og § 164, stk. 4, henregnes til sagsomkostninger.

•••
profile photo
Profilside