Ikrafttrædelsesloven § 11

Denne konsoliderede version af ikrafttrædelsesloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om ikrafttræden af borgerlig straffelov m.m.

Lov nr. 127 af 15. april 1930,
jf. lovbekendtgørelse nr. 608 af 06. september 1986,
som ændret ved lov nr. 433 af 31. maj 2000, lov nr. 280 af 25. april 2001 og lov nr. 523 af 06. juni 2007

§ 11

Udgifter ved de foranstaltninger, der omhandles i borgerlig straffelovs §§ 68-70 og § 164, stk. 4, henregnes til sagsomkostninger.