14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

IFRS-bekendtgørelsen § 8

Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen) paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ifrs-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 958 af 13. september 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Pligt til at aflægge koncernregnskab
Årsregnskabslovens bestemmelser og definitioner finder anvendelse ved afgørelse af, om en virksomhed har pligt til at udarbejde koncernregnskab.

•••

Stk. 2 De af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder finder anvendelse ved fastlæggelse af, hvilke virksomheder som er omfattet af pligten til konsolidering.

•••
profile photo
Profilside