14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

IFRS-bekendtgørelsen § 7

Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen) paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ifrs-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 958 af 13. September 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Binding af reserver
Bestemmelserne om binding af reserver i årsregnskabslovens § 41, stk. 3, og § 43 a, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse på opreguleringer og opskrivninger, som er foretaget efter bestemmelserne i de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder.

•••

Stk. 2 Bestemmelserne om binding af reserver i årsregnskabslovens §§ 35 a-35 b samt § 83, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 For andre opreguleringer og opskrivninger af aktiver eller nedreguleringer og nedskrivninger af forpligtelser foretaget efter de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder, som ikke er tilladt efter årsregnskabslovens almindelige bestemmelser, finder § 41, stk. 3, tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 4 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse ved udarbejdelse af koncernregnskabet.

•••
profile photo
Profilside