14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

IFRS-bekendtgørelsen § 11

Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen) paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ifrs-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 958 af 13. september 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2019.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelsen har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere. Bekendtgørelsen kan dog anvendes for regnskabsår, der slutter den 30. juni 2019 eller senere.

•••

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 560 af 1. juni 2016 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven (IFRS-bekendtgørelsen) ophæves.

•••
profile photo
Profilside