14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Husdyrbeskatningsloven § 5

Lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af husdyrbeskatningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1143 af 07. oktober 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 En skattepligtig, der har foretaget nedskrivning i overensstemmelse med reglerne i § 2, stk. 4, kan ændre den nedskrivningssats eller opgørelsesmetode, der er oplyst til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2. Den skattepligtige skal indgive meddelelse om ændringen til told- og skatteforvaltningen senest 3 måneder efter udløbet af oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 10, stk. 2, og §§ 11-13.

•••

Stk. 2 Ændring af den oplyste nedskrivningssats eller opgørelsesmetode efter udløbet af fristen i stk. 1 kræver tilladelse fra told- og skatteforvaltningen. Skatterådet kan fastsætte nærmere regler for told- og skatteforvaltningens udøvelse af kompetencen efter 1. pkt. Bekendtgørelse om efterfølgende af- og nedskrivninger m.v.

•••
profile photo
Profilside