Husdyrbeskatningsloven § 5

Denne konsoliderede version af husdyrbeskatningsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger

Lov nr. 208 af 13. maj 1981,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1143 af 07. oktober 2014,
som ændret ved lov nr. 1555 af 19. december 2017

§ 5

En skattepligtig, der har foretaget nedskrivning i overensstemmelse med reglerne i § 2, stk. 4, kan ændre den nedskrivningssats eller opgørelsesmetode, der er oplyst til told- og skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2. Den skattepligtige skal indgive meddelelse om ændringen til told- og skatteforvaltningen senest 3 måneder efter udløbet af oplysningsfristen efter skattekontrollovens § 10, stk. 2, og §§ 11-13.

Stk. 2 Ændring af den oplyste nedskrivningssats eller opgørelsesmetode efter udløbet af fristen i stk. 1 kræver tilladelse fra told- og skatteforvaltningen. Skatterådet kan fastsætte nærmere regler for told- og skatteforvaltningens udøvelse af kompetencen efter 1. pkt. Bekendtgørelse om efterfølgende af- og nedskrivninger m.v.