HIV-Bløderbørnsloven § 1

Denne konsoliderede version af hIV-Bløderbørnsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om udbetaling af godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere, transfusionssmittede m.fl.

Lov nr. 217 af 28. april 1993,
som ændret ved lov nr. 386 af 22. maj 1996, lov nr. 542 af 24. juni 2005 og lov nr. 962 af 26. juni 2020

§ 1

Kulancemæssig godtgørelse til umyndige HIV-positive blødere og
transfusionssmittede samt til umyndige HIV-positive ægtefæller eller
samlevere udbetales til værgens bestyrelse og rådighed, jf. § 2.
Værgen skal på passende måde sørge for godtgørelsens anvendelse til
bedste for den umyndige.